نیروهای یمنی در سالگرد تجاوز ائتلاف سعودی رزمایش بزرگی برگزار گردند


تهران- ایرنا- منابع خبری چهارشنبه شب گزارش دادند، نیروهای مسلح یمن در آستانه نهمین سالگرد تجاوز ائتلاف سعودی به یمن و ایستادگی مردمی در برابر آن، رزمایش بزرگی برگزار کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064041/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1