هدیه سرمایشی پتروشیمی امیرکبیر به محرومان ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) اهدا شد


اهواز- ایرنا- فرمانده پایگاه مقاومت بسیج پتروشیمی امیرکبیر از تعمیر ۷۰۰ دستگاه وسایل سرمایشی و خرید ۳۶۰ دستگاه کولر و یخچال برای خانواده‌های کم‌برخوردار و مراکز فرهنگی شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خمینی(ره) توسط گروه جهادی شهید ابراهیم هادی پتروشیمی امیرکبیر، خبر داد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85195821/%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85