هزار میلیارد تومان اموال و املاک قاچاقچیان در گلستان شناسایی شد


گرگان – ایرنا – دادستان مرکز استان گلستان با اشاره به عزم دستگاه قضایی برای ضربه‌زدن به بنیان مالی قاچاقچیان گفت: در این راستا ۶ پرونده مهم در حوزه موادمخدر و پولشویی در استان تشکیل و در یک فقره بالغ بر هزار میلیارد تومان اموال و املاک قاچاقچیان شناسایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055811/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C