هشدار آمریکا در پی هراس از توقیف کشتی‌های متخلف: از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانید 


 نیویورک- ایرنا- گروه دریایی “ساختار امنیت دریایی بین المللی” که تحت حمایت آمریکا است، در پی توقیف چند کشتی متخلف از سوی ایران، روز شنبه به وقت محلی به کشتی‌هایی که قصد دارند از تنگه راهبردی  هرمز عبور کنند، هشدار داد که تا حد امکان از آب‌های سرزمینی ایران دور بمانند تا از توقیف در امان باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196927/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C