هشدار روسیه به غرب؛ روابط کشورهای آسیای مرکزی را با مسکو تضعیف نکنید


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه روسیه سه‌شنبه شب به غرب هشدار داد و گفت: اگر کشورهای آسیای مرکزی را مجبور به تضعیف روابط خود با روسیه کنید قطعا مسکو ساکت نخواهد ماند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080495/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81