هشدار صنعا به ائتلاف آمریکایی؛ موشک و پهپاد راه حل پایانی است


تهران- ایرنا- رئیس شورای عالی سیاسی یمن پنجشنبه شب در سخنانی به ائتلاف آمریکایی هشدار داد، در صورتی که مسائل اصلی موجود در پرونده بشر دوستانه این کشور حل نشود، راه‌حل موشک و پهپاد خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85217008/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA