هفته اول لیگ کنفرانس اروپا؛ پیروزی دینامو با محرمی در شب شکست آستون‌ویلا


تهران – ایرنا- در هفته اول لیگ کنفرانس اروپا، آستون‌ویلا برابر حریف لهستانی شکست خورد و دیناموزاگرب کرواسی با حضور ۹۰ دقیقه‌ای ملی‌پوش ایرانی‌اش برابر آستانه به پیروزی رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85235416/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA