هفته گردشگری متعلق به چه کسانی است؟


تهران- ایرنا- هفته گردشگری صرفا برای ارائه کارنامه و دستاوردها نیست، بلکه فرصتی است تا همه فعالان این صنعت بررسی کنند برای تسهیل سفر مردم و جذب گردشگر خارجی چه کارهایی انجام داده‌اند و چه کارهایی باید انجام دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85240210/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA