هفت هزارتن گندم در تنگستان برداشت می شود


بوشهر_ ایرنا_ فرماندار تنگستان گفت: پنج هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان زیر کشت گندم رفته که با بررسی های انجام شده پیش بینی می شود هفت هزارتن گندم برداشت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079505/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF