هنرمندان کودک و نوجوان اردبیل در مسابقه بین‌المللی نقاشی درخشیدند


اردبیل – ایرنا – مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اردبیل گفت: دو عضو هنرمند این کانون، نشان برنز و لوح تقدیر سی‌امین مسابقه بین‌المللی نقاشی کودکان انجمن هیکاری ژاپن را کسب کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85087108/%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF