هنوز ابعاد زیادی از کودتای ۲۸ مرداد پنهان است


تهران- ایرنا- محمد مهدی اسلامی معاون پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی با اعلام اینکه ابعاد زیادی از کودتای ۲۸ مرداد مکتوم است، توضیح داد: بخشی از این مساله به کم‌کاری تاریخ‌نگارها و بخشی به اخفای مدارک باز می‌گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204880/%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA