هنیه: اسرای فلسطینی اراده رژیم اشغالگر را درهم شکستند


تهران- ایرنا- اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس چهارشنبه شب در واکنش به تن دادن رژیم صهیونیستی به خواسته‌های اسرای فلسطینی، گفت که اسرا اراده رژیم اشغالگر را درهم شکستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064064/%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF