هواشناسی سیستان و بلوچستان هشدار سطح زرد صادر کرد/باد و باران در راه استان


زاهدان – ایرنا – رییس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان گفت: برای جنوب و برخی نقاط سواحل استان رخداد رگبار و رعد و برق، تندبادهای شدید لحظه‌ای و احتمال بارش تگرگ به همراه برخورد صاعقه پیش‌بینی می‌شود. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85177056/%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86