هوای اصفهان پایدار و برای گروه‌های حساس ناسالم است

شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان در ساعت ۷ صبح امروز ۱۳۸ و ساعت ۹ صبح امروز ۱۵۹(AQI) بود.

وی ادامه داد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

رفیعی، برای کلانشهر اصفهان در روز یکشنبه (فردا)، هوای کمی تا قسمتی ابری و غبارصبحگاهی گاهی وزش باد و برای روز دوشنبه، هوای  صاف تا قسمتی ابری و غبارصبحگاهی گاهی افزایش ابر و  وزش باد پیش بینی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84932971/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

محمد رضا رفیعی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: برای امروز در بیشتر مناطق مه صبحگاهی و در اصفهان و مناطق صنعتی مه و غبارصبحگاهی موجب کاهش دید و کیفیت هوا می شود.

در زمان حاضر خیابان های احمد آباد، استانداری و پروین تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در کلانشهر اصفهان هستند و سایر ایستگاه‌ها خاموش و غیر فعالند.

اصفهان آلوده ترین کلان‌شهر کشور از نظر آلاینده های هوا بشمار می آید بطوریکه امسال هیچ روزی هوای پاک نداشت.

شاخص کیفی هوای این کلانشهر ساعت ۹ صبح امروز با میانگین ۱۵۹در وضعیت قرمز (ناسالم برای عموم شهروندان) گزارش شده بود.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان نیز روز شنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: نقشه‌های هواشناسی بیانگر جوی به نسبت پایدار تا سه روز آینده بر روی استان است و بر این اساس وضعیت جوی در بیشتر مناطق استان به‌صورت صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

پایداری هوای اصفهان تا پایان هفته

شاخص کیفی هوا در سه ایستگاه فعال پایش کیفیت هوا در کلانشهر اصفهان به ترتیب مربوط به ایستگاه های استانداری (۱۲۳)، احمدآباد ( ۱۴۶) و پروین (۱۱۶) (AQI) است.

ایستگاه های سنجش هوا در سه خیابان و میدان شهر اصفهان هوای آلوده و در وضعیت قرمز دارند و بقیه ایستگاه‌ها غیر فعال هستند و آلودگی نسبت به روز گذشته که میانگین شاخص آلودگی هوا ۹۹ بود افزایش یافته است.

همچنین شاخص کیفی هوا در سگزی (در شرق اصفهان) و شاهین شهر (در شمال اصفهان) و مبارکه (در جنوب غربی اصفهان) نیز در وضعیت زرد و سالم قرار گرفته است.

به گزارش ایرنا میانگین شاخص کیفیت هوا در شهر اصفهان با ثبت عدد ۱۲۸ بر اساس شاخص آلودگی هوا بر مدار نارنجی است و به این ترتیب اصفهان، هوایی ناسالم دارد.