هوای کلانشهر مشهد برای سومین روز پیاپی در وضعیت هشدار قرار گرفت


مشهد- ایرنا- مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای کلانشهر مشهد در پی افزایش حجم آلاینده‌ها در بیست و دومین روز فروردین سال ۱۴۰۲ برای سومین روز پیاپی در وضعیت هشدار آلودگی برای تنفس شهروندان قرار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079549/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA