هوای کلانشهر مشهد سالم شد


مشهد- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد روز دوشنبه، بیست و سوم مرداد ۱۴۰۲ پس از یک روز تجربه هوای آلوده در شرایط سالم برای تنفس شهروندان قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85198153/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%B4%D8%AF