هوای ۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز


اهواز – ایرنا – بر اساس آخرین به‌روزرسانی سامانه پایش هوای کشور وضعیت شاخص‌ هوای ۲ شهر خوزستان روز دوشنبه در وضعیت قرمز قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131515/%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%DB%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2