هوشمندسازی نظام مالیاتی از تورم مزمن و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند

صالحی تاکید کرد: در کشورهای توسعه یافته سخت‌گیری‌هایی بر اخذ مالیات صورت می‌گیرد و جریمه‌های سنگین برای فرار مالیاتی اختصاص می‌شود؛ امیدوارم با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به سمت نظام هوشمند و توسعه یافته مالیاتی حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898722/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

صالحی ابراز داشت: با هوشمندسازی نظام مالیاتی باید به سمت درمان بیماری ساختار هفتاد ساله اقتصاد کشور حرکت کنیم تا از تورم مزمن جلوگیری شود.

وی افزود: اساساً کارکرد ثانویه یک نظام مالیاتی توسعه یافته، تامین بودجه دولت است تا دولت مجبور به چاپ پول و ایجاد تورم نشود؛ این کارکرد بسیار شگرف و تاثیر گذار در اصلاح نظامی پولی و درآمدی دولت است.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین موتور محرک توسعه یافتگی، نظام مالیاتی توسعه یافته است، گفت: کارکرد اصلی یک نظام مالیاتی توسعه است؛ از این رو با تکمیل سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد شفافیت و افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود.

علی صالحی روز سه‌شنبه در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با شفافیت سازی و اتصال به سامانه مالیاتی کشور منجر به رشد و توسعه یافتگی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با بیانن اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و مشوق‌های مالیاتی گرایش مردم به سمت کارهای تولیدی و مولدی بیشتر می‌شود، اضافه کرد: با شناسایی پیچ‌های مالیات برای سفته‌بازی و سوداگری حرکت به سمت فعالیت‌های مولد ارجحیت پیدا می‌کند.

وی گفت: با اجرای این قانون، حساب‌ها به سامانه مالیاتی متصل شده و صورتحساب‌های الکترونیکی صادر می‌شود و تراز درآمدی و هزینه‌ای به صورت واقعی مشخص می‌شود. با اجرای این قانون، امکان مخفی کردن درآمدها و فرار مالیاتی وجود نخواهد داشت.

این کارشناس بیان کرد: با اتصال حداکثری شبکه‌های اقتصادی به نظام مالیاتی، ما از نظام مالیاتی ممیز محور به سمت مودی محور حرکت می‌کنیم. در واقع نظام مالیاتی درآمدی و تنظیمی کنار هم قرار می‌گیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در ۷۰ سال گذشته تامین منابع دولت از چاپ پول بوده است، گفت: در نظام توسعه یافته، هزینه‌های دولت باید از منابع مالیاتی تامین شود، در حالی که در گذشته از طریق چاپ پول بوده است.

صالحی ادامه داد: پیش از این افراد از طریق اظهارنامه‌های مالیاتی با کتمان کردن بخشی از درآمدها، هزینه‌ها را اعلام می‌کردند که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، جلوی فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود.