«واحد رسیدگی به پرونده اول» در شبکه پنج سیما


تهران- ایرنا- فیلم سینمایی «واحد رسیدگی به پرونده اول» با گویندگی ۳۳ نفر از گویندگان گفتار فیلم در واحد دوبلاژ اداره کل تامین و رسانه بین الملل سیما دوبله شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85184340/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7