واریز عواید فروش مجازی به ناشران و کتاب‌فروشان/ نمایشگاه ۱۴۴ میلیارد تومان فروخت


تهران- ایرنا- قائم‌مقام سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با اعلام شروع واریز عواید فروش بخش مجازی به ناشران و کتاب‌فروشانی که بسته‌ها را به دست مردم رسانده بودند، ادامه داد: از ناشران و کتاب‌فروشان می‌خواهم تا اطلاعات حساب بانکی مورد نیاز را تکمیل کنند تا واریزی‌ها انجام شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113067/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B4