واکنش رئیس شورای شهر تهران به تغییر ساعت کاری اداری


تهران – ایرنا – رئیس شورای اسلامی شهر تهران درباره تغییر ساعت کاری اداری گفت: سال گذشته نیز ساعت جلو کشیده شد و مشکلی پیش نیامد، امسال نیز مشکلی پیش نمی‌آید اما کار برای کارگران مترو سخت می‌شود زیرا ساعت کاری آنها ظهر به پایان نمی‌رسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131925/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C