واکنش غریب‌آبادی به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل


تهران – ایرنا – معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، در توئیتی به لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970697/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86