واکنش محسن رضایی به شهادت یکی از نیروهای اهل سُنّت فراجا


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در واکنش به حادثه تروریستی زاهدان و شهادت یکی از سربازان اهل سُنّت فراجا تصریح کرد: فداکاری در راه وطن شیعه و سُنّی نمی‌شناسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165653/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7