واکنش وزارت خارجه به ادعاهای واهی در برخی قطعنامه‌های نشست سران عرب


تهران – ایرنا- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات وارده و ادعاهای واهی در برخی قطعنامه‌های صادره نشست ۳۲ سران اتحادیه عرب، ضمن ابراز تأسف عمیق، طرح ادعاهای مذکور را حرکت در مسیر نافرجام گذشته توسط اتحادیه دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85116973/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86