واکنش کنعانی به استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس توسط مسؤولان عراقی


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه استفاده از نام جعلی برای خلیج فارس از سوی مسئولان عراق را مغایر با اصل حسن همجواری و مناسبات دوستانه دو کشور خواند و گفت: برای جلب دوستی دیگران نباید از سرمایه غنی همبستگی تاریخی کشورهای منطقه هزینه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010603/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86