واینالدوم شاگرد جرارد در الاتفاق شد + فیلم


تهران- ایرنا- هافبک هلندی پاری‌سن‌ژرمن به الاتفاق عربستان پیوست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218607/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85