ورود دادستانی تهران به تاخیر پرواز تهران نجف/ تفهیم اتهام به ۳ متهم

دادستان تهران تصریح کرد: تحقیقات تا روشن شدن ابعاد کامل موضوع و شناسایی دیگر مسببان ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84888767/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%AA%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی با اشاره به نظارت دادستانی تهران به سفرهای اربعین افزود: به دنبال ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط شهر فرودگاهی حضرت امام خمینی (ره) و تاخیر ایجاد شده در پرواز تهران نجف، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن پیگیری برای انجام پرواز، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و احضار ماموران مربوطه اقدام و تحقیقات لازمه به عمل آورد.

وی اظهارداشت: پس از تفهیم اتهام برای سه نفر از متهمان قرار تأمین کیفری صادر کرد.

صالحی اضافه کرد: یکی از متهمان به لحاظ عجز از تودیع وثیقه روانه زندان و دو نفر دیگر با سپردن تامین آزاد شدند.