وزارت دفاع روسیه از انهدام یک پهپاد اوکراین در بلگورود خبر داد


تهران – ایرنا – وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که یک پهپاد اوکراین هنگام تجاوز به خاک فدراسیون روسیه بر فراز منطقه بلگورود منهدم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85197074/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF