وزنه‌برداری قهرمانی جهان، کرمی به مدال نقره یکضرب رسید


تهران- ایرنا- رقابت‌های دسته ۱۰۹ کیلوگرم وزنه‌برداری قهرمانی سال ۲۰۲۲ جهان با کسب مدال نقره یکضرب مهدی کرمی به ‍پایان رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971476/%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF