وزیر بهداشت: اولین رایزن سلامت ایران به عراق اعزام می‌شود


بغداد – ایرنا – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: اولین رایزن جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت به عراق اعزام خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85222446/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF