وزیر خارجه مصر: گفت وگو با ایران صریح و شفاف است


تهران- ایرنا- وزیر خارجه مصر جمعه شب به شبکه اسکای نیوز گفت که گفت وگوی قاهره و تهران صریح و شفاف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85236082/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%88-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D8%AA