وزیر علوم : ایجاد نشاط اجتماعی در دانشگاه‌ها راهبرد این وزارتخانه است


همدان- ایرنا- وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری گفت: ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، راهبرد و از سیاست‌های مهم این وزارتخانه در دولت سیزدهم است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187990/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87