وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: حافظ نماد هویتی همه ایرانیان استمحمدمهدی اسماعیلی شامگاه چهارشنبه در آئین بیست و ششمین یاد روز حافظ در شیراز اظهار کرد: سالها و قرن هاست نام حافظ بزرگ در همه جا جزو نمادهای تمدنی و فرهنگی ایران عزیز است. هر جا نام ایران و تمدن پرشکوه ایران اسلامی است، این نام با نام بزرگان این مرز و بوم به ویژه حافظ گره خورده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در همه جغرافیای فرهنگی ایران زمین که بسیار فراتر از مرزهای سیاسی است نام حافظ می‌درخشد و در سفر اخیر که با رییس جمهور به سمرقند رفته بودیم متعدد از حافظ یاد می‌شد.

وی با بیان اینکه همه جا ذکر جمیل حافظ است و هر ایرانی با افتخار با این اشعار این شاعر آشناست، گفت: برخی سنت‌های مهم فرهنگ ایرانی با فرهنگ و هنر عجین شده است. مهمترین ویژگی مردمان این سرزمین فرهنگ دوست و هنر دوست بودن آنهاست. همه ایرانیان به نوعی با حوزه هنر به ویژه شعر آشنا هستند.

اسماعیلی با بیان اینکه شعر نقش مهمی در هویت ملی ایرانیان دارد، گفت: اسلام وقتی وارد سرزمین‌های مختلف شد در کنار تأثیرات مهمی که داشت باعث تغییر زبان شد و حوزه‌های مختلف را درنوردید؛ اسلام وقتی وارد ایران شد، با فرهنگ عمیق ایرانی در هم آمیخته شد و می‌توان گفت  سرآمدان در بسیاری از رشته‌ها ایرانی هستند.

وی با اعتقاد به اینکه زبان مهمترین نماد ملل مختلف است، گفت: تمام کسانی که شعر، هنر و نحو عربی را گسترش دادند عمدتا ایرانی هستند؛ ایران با شعرای بزرگی مانند رودکی استقلال زبانی و فرهنگی خود را حفظ کرده است.
اسماعیلی اضافه کرد:  بوستان و گلستان در سالهای متمادی دو کتاب درسی ایرانیان بودند که در مکتب‌خانه‌ها آموزش داده می‌شدند. همه گذشتگان ما صحبت کردن و نوشتن را با نثر و شعر سعدی و در قرون بعد با حافظ آغاز کردند.
وی حافظ شعر و ادب فارسی را با مفاهیم بلند قرانی پیوند زده است، گفت: حافظ نه تنها به لحاظ قدرت و زیبایی های شعری بلکه به دلیل عمق  و انسی که با قرآن داشته است غوغا کرده است و در این هفت قرن پس از حافظ همه شعر و ادب فارسی متاثر از حضور تأثیرگذار این شاعر بزرگ است. هر جا می‌خواهیم از شخصیتی نام ببریم که به آن شخصیت، اشعار، منش و فکرش می‌بالیم از حافظ نام می‌بریم.
اسماعیلی بیان کرد:  همه مردم ایران با افتخار به دنبال این هستند که برای انجام کارهایشان از حضرت حافظ مقصد و نظرش را بپرسند. کسی که می‌خواهد فعالیتی را سامان بدهد به روح بلند حافظ متوسل می‌شود.

وی با بیان اینکه حافظ به عنوان نماد بزرگ هویتی است، گفت:  ایران بزرگ ما در پناه ادبا، شعرا و عرفایی مانند حافظ در راس فرهنگ و هنر در جهان اسلام و در کشورهای منطقه می‌درخشد. امروز مهمترین ابزار ما در مقابله با همه توطئه ها و مخالفت‌هایی که با وحدت سرزمینی کشور است توسل به این قدرت نرم فزاینده است.

وی با بیان اینکه ما در مقابل یک جنگ همه جانبه با عنوان جنگ نرم قرار گرفتیم، گفت: دشمن مهمترین فعالیت‌هایش را درست در نقطه قوت ما انجام می‌دهد چراکه حوزه فرهنگ نقطه اتکای انقلاب اسلامی است.
اسماعیلی با اعتقاد به اینکه حوزه فرهنگ مهمترین نقطه قوت انقلاب است، گفت: انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. وقتی ما نظریات انقلاب را در جامعه شناسی سیاسی طبقه‌بندی می‌کنیم متوجه می‌شویم که نسل چهارم نظریات از بعد از وقوع انقلاب اسلامی پدید آمده است.

وی با اشاره به اینکه اندیشمندان بزرگی در جهان غرب در بین جامعه شناسان مطرح  نظریه‌پردازی کردند، گفت: عمده انقلاب‌ها منشأ طبقاتی و اقتصادی دارد اما انقلاب اسلامی منشأ فرهنگی دارد و رهبران انقلاب اسلامی نیز از بزرگترین شخصیت‌های فرهنگی است.

وی با تأکید بر اینکه جنس انقلاب اسلامی جنس فرهنگی است و رهبران این انقلاب هم رهبران فرهنگی هستند، گفت: امروز در همه اتفاقاتی که‌ در کشور رخ می‌دهد موضوع فرهنگ و هنر به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور است؛ ما در دولت انقلابی علی رغم اینکه درگیر مشکلات بسیاری بودیم و در همین یک‌سال که از روی کار آمدن دولت می‌گذرد با مشکلات بزرگی در حوزه اقتصاد مواجه بودیم اما به حوزه فرهنگ به عنوان یک اولویت مهم در حوزه حکمرانی توجه داشتیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: رئیس جمهور به عنوان یک شخصیت انقلابی و مردمی یک شخصیت فرهنگی تمام عیار هستند. لذا دولت در کنار ضرورت اقتصاد و معیشت به صورت جدی به حوزه فرهنگ توجه دارد.

وی اضافه کرد: در سفرهای استانی هم‌پای پروژه‌های عمرانی پروژه‌های فرهنگی را دستور کار داشتیم و در همین یک سال بسیاری از پروژه‌های معطل مانده بعضاً دو دهه‌ای را به بهره‌برداری رساندیم  در استان فارس هم با همت استانداری و مردم فرهیخته استان همه پروژه‌های بر زمین مانده را جلو خواهیم برد و بسیاری از کارهای نشده را انجام خواهیم داد؛ به اهالی این شهر این قول را می‌دهیم که همه تعهدات دولت را در اسرع وقت به سامان برسانیم.

اسماعیلی اظهار کرد: امیدواریم با همیاری و وحدت کلمه‌ای که در کشور حاکم و جاری است شاهد پیروزی، پایداری و تداوم این نهضت و انقلاب با حضور مردم است.
وی با بیان اینکه ما در همه عرصه‌های مفتخر به حضور مردم هستیم، گفت: مردم ایران با تمام تفاوت‌های قومیتی زیر یک چتر و زیر یک حاکمیت واحد به نام ایران اسلامی گردهم آمدند تا مسیر رشد، تعالی و بالندگی را ادامه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910936/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA