وزیر کشور: انتخابات مهمترین محور اساسی کشور است


بجنورد- ایرنا- وزیر کشور گفت: انتخابات مهمترین محور کشور محسوب می شود و حضور حداکثری در انتخابات لازمه اقتدار ملی و تثبیت کننده امنیت کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141381/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA