وصیت کرده بودند در لباسی که با آن نماز می‌خوانده‌اند، دفن شوند


تهران- ایرنا-  امام باقر(ع) وصیت کرده بودند در لباسی که در آن نماز می‌خوانده‌اند، دفن شوند. مزار ایشان در قبرستان بقیع، کنار مرقد پدرشان، امام سجاد (ع) و عموی پدرشان، امام حسن (ع) است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151320/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF