وضعیت غزه اسف‌بار است/دستور ویژه برای تسریع در اجرای توافقنامه جامع همکاری‌ها


مینسک-ایرنا- رئیس‌جمهور بلاروس با اسف‌بار خواندن وضعیت غزه، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف جنگ و کشتار غیرنظامیان شد و دستور داد که در اسرع وقت موانع اجرایی توافقات میان ایران و بلاروس رفع و عقب ماندگی‌ها حبران شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85261827/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87