وضعیت پاسگاه‌های محیط‌بانی گیلان بهبود یافت


رشت – ایرنا – مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه وضعیت پاسگاه‌های محیط‌بانی استان بهبود یافته است، گفت: این پاسگاه‌ها تجهیز شدند چنانکه هشت مورد از آنها که وضعیت مناسبی نداشتند توسعه یافته و یک پاسگاه در بندرانزلی هم به تعداد واحدهای موجود استان افزوده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139218/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA