وقوع ۶ انفجار در پایتخت اوکراین


تهران- ایرنا- شاهدان در پایتخت اوکراین گزارش دادند که بامداد یکشنبه صدای دستکم ۶ انفجار در کی‌یف شنیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85224184/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%B9-%DB%B6-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86