پاسخ وکیل خانواده امام موسی صدر به دادستان لیبی/ مقامات لیبی به وظایف‌ خود عمل کنند


تهران-ایرنا- وکیل خانواده امام موسی صدر در بیانیه ای به موضعگیری اخیر دادستان کل لیبی پاسخ داد و از مقامات این کشور خواست که در پرونده ربوده شدن وی و همراهانش به وظایف و مسئولیت های خود عمل کنند تا آنها در سلامت کامل به آغوش خانواده خود بازگردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188998/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C