پایانی بر خواب ۱۲ ساله بندخاکی "میاندشت" خراسان‌شمالی


بجنورد- ایرنا- بند خاکی “میاندشت” شهرستان اسفراین خراسان‌شمالی در حدود یک دهه بدلیل کمبود اعتبار در کش و قوس‌های اداری بلاتکلیف مانده بود که در سفر سال گذشته رییس جمهور به استان ۳۵ میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص یافت که جان دوباره‌ای به این طرح ۱۲ ساله داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85165668/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%DB%B1%DB%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%AE%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C