پرداخت ۴۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به صنایع استان قزوین + فیلم


قزوین – ایرنا – مدیر شعب بانک صنعت و معدن قزوین از پرداخت چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی این استان در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175453/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86