پرداخت ۴۵۲ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طی سال گذشته در اسلامشهر


اسلامشهر – ایرنا – فرماندار اسلامشهر گفت: ۴۵۲ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری طی سال گذشته در این شهرستان پرداخت شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108676/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B5%DB%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87