پرداخت ۷۰ هزار فقره تسهیلات به مددجویان کمیته امداد خوزستان


اهواز- ایرنا- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان گفت: صندوق قرض الحسنه امداد ولایت استان از زمان تاسیس در سال ۱۳۹۶ تا کنون بالغ بر ۷۰ هزار فقره تسهیلات به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به مددجویان پرداخت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108389/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%82%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86