پرونده‌های منجر به سازش در خراسان جنوبی افزایش یافت


بیرجند – ایرنا – رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی از افزایش تعداد پرونده‌های منجر به صلح و سازش در این استان خبر داد و گفت: این افزایش نتیجه تلاش ریش سفیدان، صلح‌یاران، ائمه جماعت مساجد و پویش‌های مختلف برای بخشش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85147184/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA