پزشکان رژیم صهیونیستی هم فردا اعتصاب می‌کنند


تهران- ایرنا- به دنبال تصویب قانون “لغو برهان معقولیت” در کنست رژیم صهیونیستی منابع خبری از تصمیم اتحادیه پزشکان این رژیم برای اعتصاب ۲۴ ساعت طی فردا سه‌شنبه خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179938/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF