پلیس داراب فارس ۲۷۱ کیلوگرم تریاک را از قاچاقچیان کشف کرد


شیراز – ایرنا – فرمانده انتظامی استان فارس گفت: ماموران پلیس شهرستان داراب موفق به کشف و ضبط ۲۷۱ کیلوگرم تریاک  از یک دستگاه پژو ۴۰۵ شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134866/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DB%B2%DB%B7%DB%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF