پمپئو از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ کنار کشید


تهران- ایرنا- مایک پمپئو وزیر خارجه سابق آمریکا به طور رسمی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ نامزد نخواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084076/%D9%BE%D9%85%D9%BE%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF