پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم دومین دشت آهوخیز کشور است


بجنورد-ایرنا- مدیر حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم در خراسان شمالی گفت: افزایش ۳۲ درصدی جمعیت آهوان در منطقه میاندشت این شهرستان در سرشماری پاییزه امسال موجب شد تا این پناهگاه دومین دشت آهو خیز کشور بعد از موته اصفهان را به خود اختصاص دهد.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84979528/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%87%D9%88%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA