پنج دیدار و سه نشست


تهران-ایرنا-رئیس جمهور در دومین سفر خود به ایالات متحده آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در صدر هیاتی سیاسی به ایالات متحده سفر کرد. عده ای از کارشناسان اما همزمانی معنادار این سفر با انجام آخرین مرحله از توافق تبادل زندانیان میان تهران – واشنگتن و نیز آزاد سازی وجوه مسدود شده ایران در کره جنوبی را مورد بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85233038/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA