پوتین: روسیه تا زمان لازم از منافعش دفاع خواهد کرد


تهران- ایرنا- ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه طی سخنانی گفت، کشورش تا زمان لازم برای دفاع از منافع خود خواهد جنگید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985180/%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF